Coding Giants - programming for children - Giganci Programowania - Nauka programowania dla dzieci i młodzieży

Nëse dëshironi të mësoni më shumë informacione, mund të na kontaktoni në telefon në: +382 67 075 075 ose me e-mail në [email protected]

Kursevi

Lloji i kursit

Godišta

Kategorije

COM_COURSES_CHOOSE_CATEGORY

EMPTY_RESULTS

Bazat e zhvillimit të lojës, semestri i parë (Scratch, Minecraft)

Bazat e zhvillimit të lojës, semestri i parë (Scratch, Minecraft)

Njohuritë e punës me maus, shkrimi, leximi dhe numërimi deri në 20 janë të detyrueshme.

Semestri i parë është një hyrje në programim dhe konceptet bazë të tij. Studentët lejohen të demonstrojnë aftësitë e tyre duke përdorur mjedisin e programimit Scratch dhe Minecraft Education Edition. Duke hyrë në botën e lojërave si Minecraft, Fortnite dhe Angry Birds, studentët afrohen më shumë me parimet mbresëlënëse të botës së programimit.

 • një herë në javë 14 leksione


 • në 4 këste/rata €44.00


Bazat e zhvillimit të lojës Semestri i 2-të (Kodu, Advanced Scratch)

Bazat e zhvillimit të lojës Semestri i 2-të (Kodu, Advanced Scratch)

* Lëndë për nxënësitt që kanë kaluar provimin "Bazat e ndërtimit të lojërave" nga semestri I.

Semestri i dytë është një hyrje në botën e video lojërave 3D. Falë platformës Kodu Game Lab, studentët mësojnë të krijojnë dhe programojnë projekte 3D. Në pjesën e dytë të semestrit, ne do të përdorim gjuhën e programimit Scratch për të krijuar lojëra të avancuara si Pokemon Go.

 • një herë në javë 14 leksione


 • në 4 këste/rata €44.00


Programe dhe lojëra kompjuterike Semestri i 1-rë (Scratch)

Programe dhe lojëra kompjuterike Semestri i 1-rë (Scratch)

Scratch është gati për t'u treguar studentëve botën e mrekullueshme të programimit. Duke mësuar programimin bazë dhe të avancuar, fillon rrugëtimi i programuesve të vërtetë. Nxënësit mund të presin aventura të ndryshme në botën ku jetojnë Wither dhe Steve, si dhe në Angry Birds Island dhe në pistat e garave Forza Horizon.

 • një herë në javë 14 leksione


 • në 4 këste/rata €58.00


Programe dhe lojëra kompjuterike Semestri i 2-të ONLINE (App Invenor, Kodu)

Programe dhe lojëra kompjuterike Semestri i 2-të ONLINE (App Invenor, Kodu)

Kursi i dedikuar për studentët që dinë të punojnë në Scratch ose kanë kaluar tashmë lëndën "Programe dhe lojëra kompjuterike" nga semestri i parë.

Semestri i dytë i programeve dhe lojërave kompjuterike sjell diçka të re për të gjithë. Gjatë pjesës së parë të semestrit, ne mësojmë se si të dizajnojmë aplikacione celulare duke përdorur App Inventor dhe si t'i ndajmë ato me miqtë. Pjesa e dytë e semestrit i kushtohet botës së lojërave 3D duke përdorur Code Game Lab, si dhe krijimin e projekteve më të avancuara në shumë nivele.

 • një herë në javë 14 leksione


 • në 4 këste/rata €44.00


Hyrje në programim duke përdorur gjuhën C# semestri i parë

Hyrje në programim duke përdorur gjuhën C# semestri i parë

Ky kurs, i cili zgjat dy semestra, është një hyrje në programimin e vertetë. Gjatë orës së mësimit,nxënësitt do të zotërojnë rregullat e programimit në gjuhën e programimit C # duke përdorur Visual Studio. Ata do të mësojnë kuptimin e termave si variabla,konstante, komanda të kushtëzuara, sythe dhe metoda, dhe më pas do t'i përdorin ato për të krijuar programe fantastike.

 • një herë në javë 14 leksione


 • në 4 këste/rata €44.00


Hyrje në programim duke përdorur gjuhën C# semestri i dytë

Hyrje në programim duke përdorur gjuhën C# semestri i dytë

Lënda e destinuar për studentët që kanë përfunduar semestrin e parë të lëndës “Hyrje në Programim”.

Semestri i dytë i këtij kursi bazohet në orë praktike. Ne do të tregojmë se titulli i programuesit është gjithçka tjetër veçse një profesion i mërzitshëm. Ne do të mësojmë se si të krijojmë lojëra, aplikacione dhe programe duke përdorur gjuhën e programimit C #.

 • një herë në javë 14 leksione


 • në 4 këste/rata €44.00


Hyrje në programim duke përdorur gjuhën C# semestri i parë

Hyrje në programim duke përdorur gjuhën C# semestri i parë

Ky kurs, i cili zgjat dy semestra, është një hyrje në programimin e vertetë. Gjatë orës së mësimit,nxënësitt do të zotërojnë rregullat e programimit në gjuhën e programimit C # duke përdorur Visual Studio. Ata do të mësojnë kuptimin e termave si variabla,konstante, komanda të kushtëzuara, sythe dhe metoda, dhe më pas do t'i përdorin ato për të krijuar programe fantastike.

 • një herë në javë 14 leksione


 • në 4 këste/rata €44.00


Hyrje në programim duke përdorur gjuhën C# semestri i dytë

Hyrje në programim duke përdorur gjuhën C# semestri i dytë

Lënda e destinuar për studentët që kanë përfunduar semestrin e parë të lëndës “Hyrje në Programim”.

Semestri i dytë i këtij kursi bazohet në orë praktike. Ne do të tregojmë se titulli i programuesit është gjithçka tjetër veçse një profesion i mërzitshëm. Ne do të mësojmë se si të krijojmë lojëra, aplikacione dhe programe duke përdorur gjuhën e programimit C #.

 • një herë në javë 14 leksione


 • në 4 këste/rata €44.00