Coding Giants - programming for children - Zespół programistów prowadzących nasze zajęcia pozalekcyjne

Nëse dëshironi të mësoni më shumë informacione, mund të na kontaktoni në telefon në: +382 67 075 075 ose me e-mail në [email protected]

Rreth nesh

Shkolla Ndërkombëtare e Programimit Coding Giants u themelua nga disa miq në vitin 2015 në Varshavë, me dëshirën për të përcjellë tek brezat e rinj pasionin e tyre për programimin dhe teknologjinë e informacionit. Kjo shkollë programimi për fëmijë dhe të rinj nga 7 deri në 19 vjeç bazohet në format inovative të edukimit dhe tendencat më të fundit në botën e programimit. Kurrikula është përgatitur me kujdes nga programues të specializuar dhe është përshtatur plotësisht me moshën e pjesëmarrësve.

Theksi është vendosur në dëshirën për t'u zbuluar të rinjve se sa potencial ka në programim dhe se si zotërimi i programimit mund të jetë i dobishëm për ta, si tani ashtu edhe në të ardhmen. Gjithashtu, nxënësit inkurajohen të mendojnë në mënyrë krijuese dhe logjike në mënyrë që të jenë në gjendje të zgjedhin punët dhe projektet e tyre të ardhshme pas përfundimit të shkollës. Vetë programi i kursit u përgatit dhe u drejtua nga programues të specializuar me përvojë të konsiderueshme në edukimin e fëmijëve dhe të rinjve, të cilët e përshtatin plotësisht të gjithë materialin arsimor dhe mësimdhënien me moshën, aftësitë dhe interesat e pjesëmarrësve.
 
Coding Giants është krenare për:

- mbi 5 vjet përvojë në zbatimin e kurseve të programimit;
- më shumë se 300 mësime të krijuara;
- 33 kurse për fëmijë dhe të rinj nga 7 deri në 19 vjeç;
- me mbështetjen e Microsoft
- mbi 20,000 klientë të kënaqur
- me mbi 120 degë në mbarë botën

Pronari i ekskluzivitetit të Coding Giant Në Mal të Zi është TLG Global, një kompani e themeluar nga investitorë amerikanë. Kjo është faza e parë në planin e TLG për të ndihmuar zhvillimin e sektorit të teknologjisë në Mal të Zi.