Coding Giants - programming for children - Coding Giants

Nëse dëshironi të mësoni më shumë informacione, mund të na kontaktoni në telefon në: +382 67 075 075 ose me e-mail në [email protected]

Pyetjet e bëra më  shpesh

Nëse ka një shkollë programimi Coding Giants në vendin tuaj, vizitoni faqen dhe ndiqni udhëzimet e aplikimit.
Në përshkrimin e secilit kurs mund të gjeni informacion të shkurtër për kursin, si dhe çmimin e secilit kurs. Të gjitha pagesat bëhen me marrjen e kontratës përfundimtare, e cila dërgohet të paktën 7 ditë para fillimit të leksionit. Kursi i shkurtër paguhet i plotë, ndërsa kursi semestral mund të paguhet me këste. Pagesa bëhet në bankë dhe konfirmimi për këtë dërgohet në [email protected].

Kursi duhet të zgjidhet në varësi të moshës së fëmijës dhe njohurive të tij paraprake. Nëse fëmija nuk ka njohuri paraprake, është mirë që të fillojë me kurse më bazë, pastaj të shkojë në ato të avancuara. Kërkoni ofertën e të gjitha kurseve tona.
Nëse fëmija juaj ka pasur tashmë përvojë me programim, atëherë ju duhet të zgjidhni një kurs që do të përmirësojë njohuritë e tij ose të saj në përputhje me interesin.
Nëse keni akoma dyshime, na kontaktoni në mënyrë që së bashku të zgjedhim kursin më të mirë për fëmijën tuaj.

Madhësia e grupit varet nga mosha e pjesëmarrësve dhe nga lloji i kursit. Për të siguruar cilësinë më të mirë të mundshme të mësimdhënies, numri maksimal i fëmijëve në një grup është 10.
Kurs treba birati u zavisnosti od uzrasta djeteta i njegovog predznanja. Ukoliko dijete nema predznanje, najbolje je početi od osnovnijih kurseva, pa ići na napredne. Ponudu svih naših kurseva možete naći na linku “Naši kursevi
 
Ako je vaše dijete već imalo iskustva s programiranjem, onda treba izabrati kurs koji će nadograditi njegovo ili njeno znanje u skladu sa interesovanjem.
 
Ukoliko i tada budete imali nedoumica predlažemo da nam se javite da zajedno izaberemo najbolji kurs za Vaše dijete. Naše kontakte možete naći na linku “Kontakt”.
Në mënyrë që një fëmijë të jetë në gjendje të ndjekë mësimet online, është e nevojshme të ketë një kompjuter dhe akses në internet. Informacione shtesë në lidhje me programet e përdorura gjatë ligjëratave do të sigurohen pas regjistrimit në kurs.
Shkolla e programimit Coding Giants dëshiron t'u tregojë të rinjve se sa potencial ka në programim dhe sa mund të përfitojë prej tij. Është gjithashtu një mënyrë e shkëlqyer që fëmijët të mësojnë të menduarit kreativ dhe logjik, i cili do t'u mundësojë atyre të jenë në gjendje të zgjedhin punët dhe projektet e tyre të ardhshme nesër, pas përfundimit të shkollës.
Shkrim-leximi dixhital është një nga tetë kompetencat thelbësore të nevojshme për të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe konsiderohet një aftësi transversale përmes së cilës përvetësohen dhe zhvillohen aftësi të tjera.

Nxënësit nuk kanë klasa për shkollën, ndërsa mësimet online kërkojnë kompjuterin e tyre.

Çdo orë e humbur mund të kompensohet. Nxënësi mund t'i bashkohet një grupi tjetër, në tremujorin e dytë, nëse nuk arrin të ndjekë mësimet në afatin e rregullt të grupit të tij. Gjithashtu, të gjitha mësimet regjistrohen dhe regjistrimi bashkë me materialet mund t'u dërgohet prindërve/kujdestarëve.

Nëse fëmija dëshiron të heqë dorë nga ndjekja e kursit semestral, është e nevojshme që një muaj më parë të njoftojë shkollën për zgjidhjen e kontratës. Afati i njoftimit duhet të paguhet dhe gjatë kësaj periudhe fëmija mund të ndjekë mësimet nëse dëshiron. Shkolla nuk i kthen paratë e paguara për kurse më të shkurtra.