Coding Giants - programming for children - Giganci Programowania - Nauka programowania dla dzieci i młodzieży

Nëse dëshironi të mësoni më shumë informacione, mund të na kontaktoni në telefon në: +382 67 075 075 ose me e-mail në [email protected]

Scratch është gati për t'u treguar studentëve botën e mrekullueshme të programimit. Duke mësuar programimin bazë dhe të avancuar, fillon rrugëtimi i programuesve të vërtetë. Nxënësit mund të presin aventura të ndryshme në botën ku jetojnë Wither dhe Steve, si dhe në Angry Birds Island dhe në pistat e garave Forza Horizon.

  • 14 leksione (një herë në javë)

  • 2 x 45 min (çdo leksion)


në 4 këste/rata €58.00


A keni ndonjë pyetje?

Hyrja

Bazat e programimit mësohen duke përdorur gjuhën e programimit Scratch. Është një gjuhë programimi edukative, e krijuar si një mjet për t'u mësuar fëmijëve bazat e kodimit dhe lejon krijimin e lehtë të tregimeve interaktive, animacioneve ose lojërave. Programimi bëhet në mënyrë vizuale - elementët e kësaj gjuhe programimi janë të dizajnuara si enigma që, nëse rregullohen siç duhet, formojnë një program ose lojë funksionale. Një pjesë e orëve i kushtohet programimit të aplikacioneve celulare për platformën Android në gjuhën e programimit App Inventor. Nga semestri i dytë prezantohen gjuhë dhe platforma të tjera programimi, si KODU (krijimi i lojërave 3D) dhe Python me Minecraft. Kurset tona online NUK janë seminare në internet ose kurse të shkurtra nga YouTube. Gjatë leksioneve tona në internet, çdo nxënës sheh mësuesin që udhëheq kursin, dëgjon në mënyrë të përsosur atë që thotë mësuesi, dhe mësuesi ka një pasqyrë se çfarë thotë dhe bën secili nga pjesëmarrësit e kursit (shih monitorin e secilit student). Pjesëmarrësit e kursit mund të bëjnë një pyetje në çdo kohë dhe mësuesi do të përgjigjet në mënyrë adekuate, do të tregojë një gabim specifik dhe do të paraqesë mënyra se si ai mund të korrigjohet.

Plani i kursit

Qëllimi i leksionit është të tregojë se çfarë është programimi, si të krijohen lojëra dhe cilat janë gjuhët e programimit. Detyra e dytë është të zbatoni Skratch duke krijuar lojën e parë Minecraft në këtë mjedis.
Ligjërata ka për qëllim njohjen e nxënësve me kategorinë "shënues", dmth. duke zhvilluar algoritme për vizatimin e figurave gjeometrike. Një nga qëllimet është krijimi i një llogarie “Scratch” për të mundësuar prezantimin e projekteve në internet.
Gjatë leksionit, ne krijojmë një lojë që konsiston në lëvizjen e batiskopit dhe rrëzimin e përbindshave nënujore. Nxënësit njihen me vetitë e klonimit.
Qëllimi i leksionit është krijimi i një loje T-rex nga Google Chrome, e cila mund të luhet pa lidhje interneti.
Ky leksion është vazhdim i mësimit të mëparshëm.
Qëllimi i leksionit është të krijojë lojën Flappy Bird dhe të krijojë një sfond i cili ndryshon në mënyrë dinamike.
Ne përdorim funksionin e bllokut të mesazheve dhe njihemi me kategorinë "Blloqe të shumëfishta" dhe si të krijoni bllokun tuaj.
Ky leksion është vazhdim i mësimit të mëparshëm.
Qëllimi i leksionit është që të bëhet një projekt garash Racing.
Ky leksion është vazhdim i mësimit të mëparshëm.
Gjatë këtij leksioni ne krijojmë një lojë komplekse me shumë lojtarë.
Ky leksion është vazhdim i mësimit të mëparshëm.
Përsëritim materialin nga semestri i parë (45 minuta e parë) dhe njihemi me platformën KODU (45 minuta e dytë).
Ligjërata përfundimtare do të jetë një mundësi për t'u prezantuar studentëve materialin nga semestri i ardhshëm. Qëllimi i leksionit është të prezantojë platformën App Inventor dhe të tregojë mundësitë e ekzekutimit të programeve në telefon.